איילון קרנות נאמנות בע"מ

 גילוי נאות

1. מוניטר בית השקעות בע"מ (להלן: "מנהל התיקים") עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות ואינה עוסקת בייעוץ השקעות.
2. למנהל ההשקעות החיצוני זיקה לאיילון קרנות נאמנות בע"מ בקשר לקרנות הנאמנות המפורטות ברשימה להלן המנוהלות ע"י איילון קרנות נאמנות בע"מ (להלן: "הקרנות הקשורות" או "הנכסים הקשורים").

‏"לרשימה המלאה של הקרנות נא ללחוץ כאן"‏

______________________________________________________________

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, הרכישה תעשה עפ"י דוח שנתי של הקרן שבתוקף והשינויים בדיווחים המיידיים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות בידי בעל רישיון כדין, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות.

אלוהים נמצא בפרטים הקטנים.
גם שוק ההון.