קרן גידור  SET FUND

בית ההשקעות מוניטר מנהל את קרן הגידור מוניטר סט פאנד הפועלת בחו”ל – 
קרן המתמחה בכתיבת אופציות PUT, פועלת בעיקר באופציות על מניות בבורסות ארה”ב.

 

הקרן מהווה מענה לניהול שמרני של כספים בתנודתיות נמוכה.
מנהל הקרן משגיח בקפדנות על פיזור רחב של פוזיציות ונזילות גבוהה.

 

מוניטר סט פאנד הינה שותפות ישראלית מוגבלת המתבססת על המלצות מחלקת המחקר
של בית ההשקעות מוניטר, נשענת על מאגר המידע של החברה הכולל למעלה מ-1,000
חברות עם היסטורית נתונים של יותר מ-20 שנים.
המערכת החדשנית שפותחה מבצעת מעקב וניטור בזמן אמת של אלפי חברות. 
מנהל הקרן מקבל עדכונים בשוטף ומבצע החלטות ביצוע השקעה.

 

המחקר הייחודי שמייצר בית ההשקעות מאפשר ניצול של התנודתיות האופיינית לשוק ההון
ואיתור חברות בתמחור חסר. מתודולוגית ההשקעות של מנהל הקרן מבוססת על כתיבת
אופציות מסוג PUT על מניות אשר להערכתו צפויות להניב תשואה עודפת.

 

כתיבת אופציית PUT תאפשר לנו את אחת משתי האפשרויות הבאות:
חילוץ וקבלת מלוא הפרמיה /  חילוץ וקבלת מלוא הפרמיה + רכישת המניה במחיר נמוך

 

אנו מקפידים על שמרנות, פיזור בין סקטורים ומספר פוזיציות רב.
כל זאת תוך ניהול סיכונים מבוקר ובסטיות תקן נמוכות.
הקרן מיועדת למשקיעים פרטיים ומוסדיים.

 

 

לצפייה בדף הקרן | יוני 2015 >>

הייתי עשירה והייתי עניה.
להיות עשירה טוב יותר.
– מיי ווסט