הערכים שלנו

בית ההשקעות מוניטר מאמין, כערך ראשון, ביושרה ושקיפות, שמירה על הוגנות וכבוד.

אנחנו לומדים ללא הרף ומאמינים בדרך בה אנחנו צועדים, בעקביות ובביטחון.

פילוסופיית השקעות של מוניטר רואה במחקר והעמקה, בקריאת התמונה הגדולה וירידה

לפרטי הפרטים – ערך מרכזי והתמחות חיונית. הדרך שלנו להפוך מידע לידע מאפשרת לנו

לעמוד בכבוד באתגרים אותם הצבנו לעצמנו, פעם אחרי פעם.

לאמונתנו, בית השקעות הוא מעל לכל בית, אנושי, אחראי, מכבד. מקום בעל ערך לביטוי

אישי, יוזמה, סקרנות וחשיבה פתוחה, לצד אחריות אישית מקצועית עמוקה, בכל היבט.
אלה הערכים שמנחים אותנו, במוניטר.

 

 

הערכים הם אבני היסוד היחידות

 

עליהן ניתן לבנות מגדלים יציבים.