איילון קרנות נאמנות בע"מ

ניהול השקעות חיצוני לקרנות נאמנות

מנהל הקרן – איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני בקרן – מוניטר בית השקעות בע"מ

מוניטר (2D) י 30/70 – נקובה $ מס' נייר 5127220​

2 – עד 30% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכו המוחלט.
D – עד 120% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכו המוחלט.

מוניטר (4D) גמישה מס' נייר 5127212​

4 – עד 120% חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכו המוחלט.

D – עד 120% חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בערכו המוחלט.

מוניטר בית השקעות בע"מ הוא מנהל ההשקעות החיצוני של הקרנות. ומנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, הרכישה תעשה עפ"י דוח שנתי של הקרן שבתוקף והשינויים בדיווחים המיידיים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות בידי בעל רישיון כדין, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות.

אין בזאת התחייבות להשגת תשואה כלשהי.

אלוהים נמצא בפרטים הקטנים.
גם שוק ההון.