פילוסופית ההשקעות והמחקר של מוניטר

הניסיון העשיר שלנו בשוק ההון לימד אותנו כי שימוש שיטתי ועקבי במידע הינו

הבסיס להשגת תשואות עודפות לאורך זמן.

 

מדיניות ההשקעות של מוניטר מתבססת על ניתוח כלכלי המתבצע במחלקת המחקר
של החברה. בועדת ההשקעות של דירקטוריון החברה חברים אנשי מקצוע מנוסים
בעלי ערך מוסף בפעילות בשווקי ההון בארץ ובעולם. ועדת ההשקעות מתכנסת מעת
לעת במטרה לגבש מדיניות ולקבוע בצרה מושכלת את דרכי הפעולה, לבחון את
התמורות בשווקי ההון, בארץ ובעולם, להעריך את השפעתן על מבנה ותכולת תיקי
ההשקעות, להגדיר איומים ולאתר הזדמנויות.

 

לרשות מנהלי ההשקעות במוניטר עומדים הכלים והטכנולוגיות המתקדמים ביותר
לבחינת וניתוח המידע. כל נתון רלבנטי נבדק ומוצלב בהתאם להערכות מאקרו
מקומיות וגלובליות, תוך התמקדות במטרה להשביח את התשואות
בתיקי ההשקעות שלך.

 

הנקודה בה מידע וידע נפגשים

איסוף המידע, ניתוחו והפיכתו לידע תוך בחינה מתמדת של השינויים:
בחינת המיקרו והמאקרו, זו הדרך של מנהלי ההשקעות במוניטר.
הידע הזה וההיכרות הקרובה עם רזי שוק ההון מאפשרים לנו לפעול בביטחון,
לרכוש כלים המסייעים לנהל בחכמה סיכונים, למקסם הרווחיות.

באוקיינוס הנתונים האינסופי, המשימה שלנו היא להפוך מידע לידע וידע ליתרון.

 

מודל (bottom up) מלמטה למעלה

מתחילים מלמטה, אוספים מידע ונתונים: מאתרים את החברות המתאימות ביותר
להשקעה באמצעות ניתוח מעמיק, לומדים את הדוחות הכספיים, מבצעים אנליזה
מקצועית של נתונים, ביצוע הערכות שווי מקיפות. נפגשים עם אנשי הנהלה, מנתחים
מהלכים וגורמים ענפיים, עוקבים באופן שוטף אחרי התנהלות החברות.

עולים למעלה, בוחנים מגמות ותהליכים: החלטות מתקבלות תוך בחינת המאקרו.

הבנת התהליכים ארוכי טווח, הסתמכות על פרמטרים כלכליים, שימוש במודלים המפשטים
סיכונים ובחינת יכולת וגמישות במבנה התיק.

 

 לדעת לשאול את השאלות הנכונות, לאתר אפיקי השקעה מועדפים,
לזהות מניות ואיגרות חוב הנמצאות בתמחור חסר. זאת המומחיות שלנו, במוניטר.
לדעת לייצר תשואה עודפת באפיקי ההשקעות אותם אנו מנהלים.

אנשי המחקר של מוניטר נמצאים בקשר קבוע עם דמויות מפתח בהנהלת החברות 
הנסחרות, על מנת לקבל תמונה ברורה ומייצגת של מצב החברות והענף אליו הן משתייכות.

הערכות השווי המבוצעות בחברה מתבססות על מודלים כמותיים שונים, במטרה למקסם

את החלטות ההשקעה. אנשי המחקר וההשקעות של מוניטר מחויבים לפעול בדבקות

ובמסירות, כדי שהידע הנצבר יתורגם לתוצאות פיננסיות, ייצור תשואות.

המשימה שלנו היא להפוך מידע לידע
וידע – ליתרון.